Fremmedspråk

Speak! Learn English with English teachers

Vil du bli flinkere til å snakke engelsk? Bli med på kurset “Speak” der lærerne er fra Storbritannia. Du blir bedre kjent med Britisk kultur og om hvordan det er å være ung i England. I løpet av uka prøver vi oss som turistguide for læreren vår. Vi snakker bare engelsk hele uka.

Salut! Bli bedre i fransk
Visste du at Frankrike er verdens mest populære turistland? Nå kan du lære mer fransk på Lycée français René Cassin d’Oslo hvor vi snakker og skriver fransk hele uka. Du lærer nye ord og begreper, og vi øver på å bruke språket i ulike situasjoner og aktiviteter. Kurset er for deg som har hatt fransk på ungdomstrinnet i 2016–2017. Elevene deles i to grupper etter nivå.

Alles klar? Bli bedre i tysk 
Har du lyst til å bli flinkere til å snakke tysk? På kurset snakker og skriver vi tysk hele uka. Vi lager tysk frokost og drar på Schnitzeljagd. Kurset er for deg som har hatt tysk på ungdomstrinnet i 2016–2017. Elevene deles i to grupper etter nivå.

Spansk for viderekomne
Vil du bli bedre i spansk språk og lære mer om kulturen i spanskspråklige land? Du lærer nye ord og begreper, øver på å bruke språket i ulike situasjoner og lager tradisjonell tapas. Kurset er for deg som har hatt spansk på ungdomstrinnet i 2016–2017.

Lær tysk i Oslo og Berlin
Går du på 10. trinn våren 2017 og har hatt tysk gjennom hele ungdomstrinnet? Nå har du mulighet til å bli med på et 2-ukers tyskkurs hvor du får høre og snakke tysk hver dag. I uke 26 er vi i Oslo, og i høstferien reiser vi til Berlin. Kurset har egen påmelding på Sommerskolens nettsider. For å delta, må du fortsette med tysk på Vg1. Aktuelle elever blir innkalt til samtale torsdag 6. april fra kl. 16.00. Deltakerne blir valgt ut på bakgrunn av innsendt søknad og samtale. Les mer om kurset og hvordan du søker her.