Intensiv norskopplæring for nyankomne elever

Kurset arrangeres i uke 26 på Språksenteret i Oslo og er for elever som har behov for mer opplæring i norsk språk. Tilbudet er for elever på 1.–10. trinn som er bosatt i Oslo og har inntil ett års norsk skolegang.

Elevene får opplæring i å snakke og lytte, lese og skrive på norsk. Vi deler elevene inn i grupper etter alder og norskspråklige ferdigheter. Elevene får 45 minutter svømmeopplæring hver dag.

 

Påmelding til kurs  

Påmeldingen til kurset er 15.–21. mars. Det er en egen påmelding til kurset her.