Svømming

Elevene deles i grupper etter svømmeferdigheter. Alle svømmeinstruktørene har instruktør- og livredningskompetanse. Læreren og assistenten på kurset følger elevene i svømmehallen, bistår i garderoben og er tilstede under svømmeopplæringen.

Elevene får 45 minutter i bassenget hver dag. Sommerskolen Oslo 2016 hadde tilbud om ca. 7 400 kursplasser med svømming som fysisk aktivitet fordelt. Svømmingen er knyttet til kurs i fagene matematikk og norsk på 1.-7.trinn og matematikk og naturfag på 8.-10.trinn.

Oversikt over hvor elevene på de ulike basene skal ha svømmeundervisning.