Hvem jobber hos oss?

Ansatte i Sommerskolen Sommerskolelærer på SommerredaksjonenOslo deltar på obligatoriske opplæringsdager i forkant av kurssukene. Dette innebærer blant annet opplæring i kursinnhold og førstehjelpskurs. Lærere og assistenter på naturfagskurs deltar også på livredningskurs.

Under sommerskoleukene har alle ansatte på seg gule t-skjorter, slik at de er lett å kjenne igjen for elever og foresatte. Det er en lærer og en ansatt i hver gruppe på mellom 20 og 30 elever.

Alle baser og kurssteder har en baseleder eller kontaktperson som er tilgjengelig på telefon hver dag i kursperioden.

Vil du jobbe i Sommerskolen Oslo 2017?

Følg denne lenken for å søke på ledige stilliger.