Alder- og gruppeinndeling

Kursene i Sommerskolen oslo er aldersblandet. Eleven kan meldes på kurs både over og under det klassetrinnet eleven går i. Det vil for eksempel si at en elev som går i 2. trinn våren 2017, som i utgangspunktet hører til aldersgruppen 1.–2. trinn, også kan meldes på kurs for 3.–4. trinn.

Elever som ønsker faglige utfordringer og skal begynne på 8. trinn høsten 2017, kan meldes på kurs for ungdomstrinnet. 

Elever som begynner på 1. trinn i august 2017, kan ikke delta på kurs i Sommerskolen Oslo i år.


Aldersinndeling

1.–2. trinn: elever født 2009–2010 (eleven må ha gått minst ett år på skolen)
3.–4. trinn: elever født 2007–2008
5.–7. trinn: elever født 2004–2006
8.–10. trinn: elever født 2001-2003
Vg1–Vg3: elever født 1998-2000 


Inndeling i kursgrupper

En lærer og en assistent har ansvaret for en kursgruppe med 25-30 elever. På kurs med mer enn 25-30 plasser deles elevene inn i flere kursgrupper.

Ved oppmøte første kursdag får foresatte og elever informasjon om hvilken kursgruppe eleven skal gå i. Hver kursgruppe er satt sammen av elever fra forskjellige skoler og alderstrinn.