Fordeling av kursplasser

  • Plassene til Sommerskolen Oslo fordeles ved loddtrekning. De fleste elevene får kun tildelt én kursplass i loddtrekningen.
  • Etter loddtrekningen mottar kontaktpersoner SMS/e-post med beskjed om hvilket kurs eleven har fått plass på. Du trenger ikke bekrefte plassen.
  • Elever som ikke får den/de kursplassene de har søkt på blir satt på venteliste.
  • Hvis du ikke vil beholde plassen du har fått tildelt, må du melde eleven av kurset så fort som mulig. Siste mulighet for avmelding er torsdag før hver kursuke.
  • Eleven kan rykke opp fra venteliste til fast plass frem til kursstart.